Ținem Aproape și Susținem Întreprinderile Sociale

ID 128497 Ținem Aproape și Susținem Întreprinderile Sociale
Proiect cofinanțat din Fondul Social European,
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacitătii întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă
Contract: POCU/449/4/16/128497
Titlul proiectului: "Ținem Aproape și Susținem Întreprinderile Sociale"


Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului de entități de economie socială prin înființarea a 24 de întreprinderi sociale în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, Centru și Nord Vest, și sprijinirea dezvoltării acestora..
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 Stimularea spiritului antreprenorial la nivelul regiunilor Centru și Nord Vest și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului social și al managementului întreprinderilor sociale pentru 104 persoane, prin participarea acestora la programele de formare în antreprenoriat social și de manager de întreprindere socială.
2. OS2 Sprijinirea înființării de noi întreprinderi în domeniul economiei sociale prin acordarea de ajutor financiar pentru 24 întreprinderi sociale înființate în regiunea Centru și Nord Vest și furnizarea de servicii suport pentru a funcționa într-o manieră auto – sustenabilă.
3. OS3 Promovarea antreprenoriatului social, a economiei sociale și a întreprinderilor sociale înființate în proiect prin desfășurarea a 6 evenimente de promovare a produselor și serviciilor întreprinderilor sociale înființate, crearea unei rețele de sprijin și cooperare între întreprinderile sociale și consolidarea capacității acestora, în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și implicarea lor în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând astfel accesul acestor persoane la resursele și serviciile comunității.
Solicitant:
S.C. XEROM SERVICE S.R.L.
str. Morii nr. 7A, 510087, Alba Iulia, AB, RO
Tel: 0258-806-027 / 0744-546-034 *(info-line)
Email: office@xerom.ro / Web: www.xerom.ro

Partener:
ASOCIAȚIA SMART SES ALL FOR KIDS
Str. Florilor, Nr. 76, casa 7/1, Florești, Jud. Cluj
Tel: 0264433728 / 0264433728
Email: smartservicii@yahoo.com

  • Partajează articolul cu prietenii tăi pe
22.09.2019   |   blog