SIM – Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii

ID 121480 SIM – Servicii integrate de mediere pe piata muncii
Investim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate
Contract: POCU/298/3/14/121480
Titlul proiectului: "SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII"


Obiectivul general al proiectului
Îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi creşterea gradului de ocupare al membrilor grupului ţinta din mediul urban şi rural din Regiunea CENTRU. Proiectul îşi propune ca prin măsuri de acompaniere să sprijine participarea grupului ţintă la activităţile de formare şi de evaluare şi certificare competente, care să conducă la integrarea socio-profesională, îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi la creşterea gradului de ocupare al acestora (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi).
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 Îmbunătăţirea nivelului de competente, inclusiv prin certificarea competentelor dobândite în sistem informal, a 420 de persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi), prin participarea la programe de formare profesională.
2. OS2 Facilitarea ocupării pentru 252 persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi) prin furnizarea serviciilor de informare şi consiliere, precum şi mediere.
3. OS3 Sprijin acordat categoriilor din grupul ţinta pentru reinserţia socio-profesională prin acordarea pachetelor personalizate de sprijin şi a serviciilor de acompaniere.
Solicitant:
S.C. XEROM SERVICE S.R.L.
str. Morii nr. 7A, 510087, Alba Iulia, AB, RO
Tel: 0258-806-027 / 0744-546-034 *(info-line)
Email: office@xerom.ro / Web: www.xerom.ro

Partener 1:
CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART S.R.L.
str. Florilor nr. 76, Floreşti, Cluj-Napoca, CJ, RO
Tel: 07XX XXX XXX
Email: smartservicii@yahoo.com

Partener 2:
ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE FILIALA ALBA IULIA
str. Avram Iancu nr. 7A, Alba Iulia, Ab, RO
Tel: 0258 819 799
Email: sraalba@yahoo.com

Lista de achiziţii publice şi starea lor

Nr. înr. / DataTitlu / Descriere / Stare la data de: Link-uriTermen limită
355 16 05 2019 Invitație de participare achiziție Invitație participare ofertă ELKOTech, achiziție echipamente IT și software. STARE: finalizatLINK 27 APR 2019
376 29 05 2019Comunicare rezultat Comunicat rezultat procedură ELKOTech, achiziție echipamente IT și software. STARE: finalizatLINK 29 APR 2019
402 14 06 2019 Invitație de participare achiziție Invitație participare ofertă GEMCARD, achiziție software. STARE: finalizatLINK 24 IUN 2019
421 26 06 2019Comunicare rezultat Comunicat rezultat procedură GEMCARD, achiziție software. STARE: finalizatLINK 26 IUN 2019
67 17 07 2018 Invitație de participare achiziție Invitație participare achiziție ''Servicii de organizare conferințe și evenimente''. STARE: finalizatLINK 25 IUL 2018
119 26 07 2018Comunicare rezultat Comunicat rezultat achiziție ''Servicii de organizare conferințe și evenimente''. STARE: finalizatLINK 26 IUL 2018
  • Partajează articolul cu prietenii tăi pe
10.09.2019   |   blog