PRO RURAL - Consolidarea coeziunii economice și sociale în Regiunile Centru și Nord-Vest

ID:148806
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
OPrioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Contract: POCU/879/4/16/148806
Titlul proiectului: "PRO RURAL - Consolidarea coeziunii economice și sociale în Regiunile Centru și Nord-Vest"


Obiectivul general al proiectului
Sustinerea demersurilor (initiativelor) in domeniul antreprenoriatului social in mediul rural din Regiunile Centru si Nord Vest, prin furnizarea serviciilor de formare si consiliere antreprenoriala, pentru 80 persoane, precum si prin acordarea ajutorului de minimis necesar pentru infiintarea a 18 intreprinderi de economie sociala care sa functioneze intr-o maniera auto-sustenabila, in cadrul carora vor fi create si ocupate 81 locuri de munca, din care 45 locuri de munca de catre tinerii NEETs, interventie materializata pe perioada a 30 luni.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 Consolidarea si dezvoltarea abilitatilor, cunostintelor, cresterea capacitatii de ocupare si de dezvoltare a unei activitati independente pentru persoanele care doresc sa înfiinþeze întreprinderi sociale din regiunea Centru, si Nord Vest in vederea promovarii unor activitati si servicii generatoare de venit prin derularea unor activitati specifice campaniilor de informare si promovare, in scopul recrutarii unui numar de 80 beneficiari, pentru a participa la servicii de instruire in domeniul antreprenoriatului in economia sociala.
2. OS2 Furnizarea serviciilor de sprijin oferite în vederea înfiinþarii de întreprinderi sociale, concretizate in activitati de formare in antreprenoriat in economia sociala pentru 80 persoane provenite din zonele rurale aflate in Regiunile Centru si Nord-Vest, in scopul elaborarii si selectarii celor mai bune 18 Planuri de afacere pentru a fi propuse pentru finantare
3. OS3 Furnizarea serviciilor de consiliere specializata in domenii antreprenoriale relevante si de perfectionare practica pentru 18 persoane provenite din zonele rurale aflate in regiunile tinta, in scopul dobandirii experizei necesare infiintarii si demararii propriei afaceri.
4. OS4 Furnizarea serviciilor necesare pentru a asigura normalitatea procesului de functionare a celor 18 intreprinderi de economie sociala create, pentru a mentine locurilor de munca si crearea unui mecanism sustenabil si viabil de dezvoltare a afacerilor, interventie materializata pe parcursul a 12 luni.
Solicitant:
S.C. XEROM SERVICE S.R.L.
str. Morii nr. 7A, 510087, Alba Iulia, AB, RO
Tel: 0258-806-027 / 0744-546-034 *(info-line)
Email: office@xerom.ro / Web: www.xerom.ro

Partener:
SC INTERNATIONAL SERVICE EXPERT SRL
str. Egretei, nr. 33 Brasov, BV
Tel: 0756164950
Email: office@recrutare-vietnam.ro / web: http://www.recrutare-vietnam.ro

  • Partajează articolul cu prietenii tăi pe
20.10.2021   |   blog