Proiectul “VREI SĂ FII OCUPAT?ÎNVAȚĂ!”

ID 121590 Proiectul “VREI SĂ FII OCUPAT?ÎNVAȚĂ!”
Investim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate
Contract: POCU/298/3/14/121590
Titlul proiectului: Proiectul “VREI SĂ FII OCUPAT?ÎNVAȚĂ!


Obiectivul general al proiectului
Îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi creşterea gradului de ocupare al membrilor grupului ţinta din mediul urban şi rural din Regiunea CENTRU. Proiectul îşi propune ca prin măsuri de acompaniere să sprijine participarea grupului ţintă la activităţile de formare şi de evaluare şi certificare competente, care să conducă la integrarea socio-profesională, îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi la creşterea gradului de ocupare al acestora (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi).
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 Îmbunătăţirea nivelului de competente, inclusiv prin certificarea competentelor dobândite în sistem informal, a 420 de persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi), prin participarea la programe de formare profesională.
2. OS2 Facilitarea ocupării pentru 252 persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi) prin furnizarea serviciilor de informare şi consiliere, precum şi mediere.
3. OS3 Sprijin acordat categoriilor din grupul ţinta pentru reinserţia socio-profesională prin acordarea pachetelor personalizate de sprijin şi a serviciilor de acompaniere.
Solicitant:
S.C. XEROM SERVICE S.R.L.
str. Morii nr. 7A, 510087, Alba Iulia, AB, RO
Tel: 0258-806-027 / 0744-546-034 *(info-line)
Email: office@xerom.ro / Web: www.xerom.ro

Partener 1:
CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART S.R.L.
str. Florilor nr. 76, Floreşti, Cluj-Napoca, CJ, RO
Tel: 07XX XXX XXX
Email: smartservicii@yahoo.com

Partener 2:
Arini
Info-line: 0752-709-015
Email: arini.formareprofesionala@yahoo.ro

Lista de achiziţii publice şi starea lor

Nr. înr. / DataTitlu / Descriere / Stare la data de: Link-uriTermen limită
357 16 05 2019 Invitație de participare achiziție Invitație participare ofertă ELKOTech, achiziție echipamente IT și software. STARE: finalizatLINK 27 APR 2019
375 29 05 2019Comunicare rezultat Comunicat rezultat procedură ELKOTech, achiziție echipamente IT și software. STARE: finalizatLINK 29 APR 2019
400 12 06 2019 Invitație de participare achiziție Invitație participare ofertă GEMCARD, achiziție software. STARE: finalizatLINK 25 IUN 2019
433 25 06 2019Comunicare rezultat Comunicat rezultat procedură GEMCARD, achiziție software. STARE: finalizatLINK 26 IUN 2019
91 19 07 2018 Invitație de participare achiziție Invitație participare achiziție ''Servicii de organizare conferințe și evenimente''. STARE: finalizatLINK 27 IUL 2018
122 01 08 2018Comunicare rezultat Comunicat rezultat achiziție ''Servicii de organizare conferințe și evenimente''. STARE: finalizatLINK 01 AUG 2018
  • Partajează articolul cu prietenii tăi pe
30.10.2019   |   blog