Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Xerom Service


Îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele personale în următoarele scopuri:

• introducerea datelor mele personale în baza de date proprie a XEROM SERVICE SRL în scop de marketing și publicitate, resurse umane și alte activități ce au ca finalitate dezvoltarea imaginii pe piața pe care activează XEROM SERVICE SRL;
• utilizarea datelor mele personale pentru transmiterea de newslettere, invitații, informații, reclame și altele asemenea cu privire la articolele publicate pe blogul administrat de XEROM SERVICE SRL și noile episoade din Podcastul de EQ, la produse/servicii, cursuri noi lansate sau care urmează a fi lansate de către XEROM SERVICE SRL și cu privire la evenimente viitoare susținute de către XEROM SERVICE SRL,
• utilizarea datelor personale pentru comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii,
• utilizarea datelor personale pentru transmiterea de produse gratuite din partea XEROM SERVICE SRL
• transmiterea datelor personale către persoane fizice și/sau juridice furnizoare de servicii pentru XEROM SERVICE SRL (marketing, PR, prestări servicii promovare – platforme de promovare, Google tag manager, Google Analytics, Facebook, Instagram, prestări servicii financiar contabile, prestări servicii juridice, platforme de promovare, rețele de socializare etc.), fără a fi făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, precum și a cazurilor în care însăși prestarea servciilor o impune.

Declar pe propria răspundere că:

• Am fost informat cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către operator în baza prezentului consimțământ, respectiv: nume, prenume, vârstă, adresa, datele complete din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, IP;
• Am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: XEROM SERVICE SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Ampoiului , nr. aA, jud. Alba, J01/392/1994, CUI RO 2769214;
• Am fost informat cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, respectiv: Oprean Lucian, numar de telefon: 0744546034, adresa de e-mail: office@xerom.ro.
• Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menționate în cuprinsul prezentului document;
• Am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate pentru o durată de minim 2 ani;
• Am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa Alba Iulia, str. Morii, nr. 7A, jud. Alba, pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele mele personale; dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a mă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată;
• Am fost informat despre dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
14.05.2018   |   gdpr